Deepening program

Till dig som söker nästa nivå av självkännedom

Hur ser ditt liv ut när du kliver in i din fulla, unika kraft? Vill du uppleva en klarhet i kontakten med dig själv? Vad krävs för att leva passionerat, ärligt och äkta, full av livskraft? Välkommen till ett livsförändrande årsprogram som kommer att ge dig en självkännedom vilken du tidigare inte upplevt.

Vi bjuder dig att följa med på en resa under ett och ett halvt års tid, där vi tillsammans lägger grunden för en levande framtid fylld av närvaro, vitalitet och livskraft. Du kommer att lära dig att jobba djupt med kroppen på ett metodiskt, intuitivt sätt för att uppväcka alla delar av ditt sanna jag.

Vi ser fram mot att mötas.
Ola Eriksson & Sanna Björkebaum


Boka en intervju
Välkommen in i en

Gemenskap för självförverkligande

Du kommer att bli en levande del i ett inspirerande nätverk av medvetna individer där alla har intentionen att växa som människor. Ledd av gruppens kollektiva intelligens kommer du att kunna genomskåda och lämna de överlevnadsstrategier som fram tills nu styrt ditt liv, och istället bli guidad till insikt om dina vackraste kvaliteter.

Det är i krocken mellan olika människors perspektiv som en verkligare förståelse av livets lärdomar kan förmedlas. Under helgerna skapas en varm, öppenhjärtig gemenskap vilken underlättar relationen till gruppens intelligens som en lekfull spegel för din inre verklighet — steg för steg skalar vi av alla lager tills du kommer till den innersta kärnan, vilken bär på sanningen om hur du tar din självklara plats i livet.
Vi kommer att ge dig

Verktyg för inre ledarskap

Kroppspsykoterapi är en behandlingsform som löser upp dina blockeringar, frigör dina känslor och integrerar dina tidigare livsupplevelser. Detta med syftet att sätta igång kroppens djupaste självläkande processer som har uppgiften att hela dig från både mentala och fysiska åkommor. Det är först när vi överbryggar det vitaliserande fysiska arbetet med psykoterapi som vi omfamnar alla delar av oss själva.

Denna terapeutiska resa ämnar att förena din kropp med ditt känsloliv, din tankeförmåga med din vilja och intention, tillsammans med ditt spirituella jag i en fullständig helhet som förmedlar din autentiska närvaro.
Du kommer att genomgå

10 moduler av fördjupning: mars 2023 — juni 2024

Nedan kan du läsa sammanfattningar om de olika helgmodulerna och få en översikt på vad du kommer att gå genom under årsprogrammet.
Modul 1: Landa i gruppen

17-19 Mars— På platsen och i ditt högre jag. Din och gruppens intention.

Modul 2: Tillit & kontakt

21-23 April — 1:a överlevnadsmönstret. Tema: Kroppen. Vägen från huvudet ner i kroppen.

Modul 3: Näring & behov

9-11 Juni — 2:a överlevnadsmönstret. Tema: Behov. På vilka sätt kan jag ge näring och kärlek till mig själv.

Modul 4: Gränser & själv-uttryck

8-10 Sept — 3:e överlevnadsmönstret. Tema: Autonomi. Att uttrycka sig fritt och hälsosam aggression, ilska.

Modul 5: Sårbarhet & beskydd

20-22 Okt — 4:e överlevnadsmönstret. Tema: Stöd. Börja lita på att det finns support utanför mig själv och att jag kan lita på mina egna känslor.

Modul 6: Avslappning & kapitulera

8-10 Dec — 5:e överlevnadsmönstret. Tema: Kraft. När vi slappnar av och förenar hjärtat med könet upplever vi fullkomlighet.

Modul 7: Sexualitet och andlighet

16-18 Feb — Tema: Andligt utforskande. När vi sammankopplar vår sexualitet och andlighet öppnar vi porten till meditation.

Modul 8: Sexuell polaritet

8-10 Mars — Essensen av feminin och maskulin energi. Tema: Din unika essens. För att bli mer hel som människa lär vi oss konstformen att öppna den feminina och maskulina energin att flöda inom oss.

Modul 9: Syfte & Riktning. Unika gåvor

17-19 Maj — Tema: Din unika väg. Att känna sig vägledd. Vad innebär det att leva i synkronicitet med livet.

Modul 10: Tacksamhet

28-30 Juni — Egna ritualer och verktyg. Att leva i tacksamhet. Tema: Avslut.

Möt din instruktör:

Ola Eriksson

Ola inspirerar män och kvinnor att vandra hjärtats väg, att ha modet att öppna upp sitt sinne och kropp för att nå kärnan av vilka de är bortom sina försvar och överlevnadsstrategier. Som utbildad kroppspsykoterapeut, tantraterapeut och yogamassör leder han sina klienter genom en emotionell befrielse till högre nivåer av kroppsintelligens, avslappning, sexuell medvetenhet, livsenergi och syfte samt den frihet som enbart kommer av djup självkännedom.
Möt din instruktör:

Sanna Björkebaum

Sanna är grundare till Stockholm Tantra Festival och har utvecklat och lett många olika kursprogram för både män och kvinnor under de senaste 15 åren. Samtidigt har hon som kroppspsykoterapeut inspirerat hundratals klienter att lyssna till den ocensurerade sanningen inom dem så att de kunnat förkroppsliga kraften i deras djupaste längtan. Med knivskarp klarhet, lyhördhet och intuition guidar hon sina klienter till en djup medvetenhet varifrån de kan finna ny mark att fortsätta sitt liv utifrån en vital kontakt med sig själva och världen.
Ansökan & investering

Boka en intervju med oss idag

Deepening Programs helgmoduler hålls på vackra Björnbacka Retreatcenter. Klicka på knappen nedan och boka en intervju för att få en plats på årsprogrammet.
Detta ingår i Deepening Program:
Vistelse i flerbäddsrum

3344 kr / mån

Det totala priset för 16 månader med boende i flerbäddsrum är 53 500 kr. Det är möjligt att dela upp kostnaden i mindre delbetalningar. Exkl. moms för företag.

Vistelse i enbäddsrum

3532 kr / mån

Det totala priset för 16 månader med boende i enbäddsrum är 56 500 kr. Det är möjligt att dela upp kostnaden i mindre delbetalningar. Exkl. moms för företag.

Formulär för ansökan